19 December 2011

Bol de fusta tallada

 Large wooden cup

No comments:

Post a Comment